AGB

Ski- en snowboardschool Vacancia

Algemene voorwaarden

Belangrijke informatie over uw bestelling

Wij bieden dagelijks groepslessen voor volwassenen aan, maar onder de volgende voorwaarden: Wanneer het aantal personen vermindert tot 3 of minder behoudt de skischool zich het recht voor om de cursustijd in te korten (tot 2 uur), de cursustijd te wijzigen, of groepslessen te combineren met een andere skischool. Met deze regeling kunnen we dagelijks groepslessen op elk niveau aanbieden..

Herhaald wisselen van skileraren is, als gevolg van de flexibele organisatie, mogelijk.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor ongevallen die zich voordoen tijdens of voor de skicursus, van de hand. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de cursus om een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Terugbetaling van het cursusgeld vanwege letsel of ziekte is enkel mogelijk met bevestiging van een arts. Enkel niet gebruikte dagen (verschilbedrag) worden terugbetaald.

Cursussen die worden afgelast vanwege slechte weersomstandigheden (overmacht) worden niet vervangen. Privélessen vinden plaats bij alle weersomstandigheden. Deelnamebewijzen zijn niet overdraagbaar! Niet-gebruikte cursusdagen vervallen!

Voor alle goederen en diensten van de skischool op basis van online bestellingen via het internet of andere online diensten zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Annuleringsvoorwaarden 2024-2025

48 uur annulering zonder kosten

Alle geboekte cursussen kunnen tot 48 uur voor het begin van de cursus en zonder opgave van redenen kosteloos worden geannuleerd.

Annuleringskosten binnen 48 uur: 90 %

Inhoud van het online aanbod

De skischool/skiverhuur (hierna "auteur" genoemd) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de actuele staat, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, zijn per definitie uitgesloten, tenzij tegen de auteur opzet of grove nalatigheid kan worden bewezen .

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving  te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou de aansprakelijkheid alleen in het geval van kracht zijn, wanneer de auteur van de inhoud kennis heeft genomen en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn, om het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het maken van de link, geen illegale inhoud op de gekoppelde sites is geïdentificeerd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden sites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert de auteur zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de link werd aangemaakt. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gemaakte links en verwijzingen evenals voor de externe ingevoerde informatie in gastenboeken, discussieforums, en mailinglijsten die door de auteur zijn gemaakt.

Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die er aangeboden wordt, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt verantwoordelijk en niet degene die via links enkel naar de publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken.

Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerd, door de auteur zelf gemaakt materiaal, blijft uitsluitend bij de auteur van de sites. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Boeking en reserveringen van ski- en snowboardcursussen

Het gebruik van liften is niet inbegrepen in het cursusgeld. Lesuren die wegvallen door storingen aan liften of kabelbanen worden door de skischool niet terugbetaald.

Verhuur en reservering van ski- en snowboarduitrusting

Elke huurder is verantwoordelijk voor een correcte teruggave van de uitrusting, tot het bedrag van de verkoopwaarde van de gehuurde producten.

De verhuurder heeft het recht om een onderpand te eisen door het inhouden van een document (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) of om van de huurder een borg te vragen. Een borg geldt niet als mogelijke koopprijs voor de uitrusting.

Betaling


Bevoegde rechtbank, plaats van uitvoering, rechtskeuze

De plaats van uitvoering bevindt zich in de hoofdzetel van de skischool/het skiverhuurbedrijf. Voor alle geschillen is de plaatselijke rechtbank van de hoofdzetel van de skischool/het skiverhuurbedrijf bevoegd. Het Oostenrijks recht is van toepassing. De contracttaal is Duits.